Begeleiding

Als u een indicatie hebt voor begeleiding dan kunt u bij de Kunstsmederij  Begeleiding inkopen. 

De doelen voor begeleiding richten zich op het behoud van vaardigheden en het voorkomen van terugval maar vooral op het teruggeven van levensgeluk.  Wij werken rehabilitatiegericht. (dat betekent dat de hupvrager zelf de regie houdt en er begeleid wordt op basis van gelijkwaardigheid).

We begeleiden waar moet, en laten los waar kan. Binnen de begeleiding werken we nauw samen met iedereen die voor de hulpvrager van belang is. Gezin, familie, vrienden ofbuurtgenoten. Belangrijk voor ons is: geluksbeleving, normalisatie en hulp die ervaren wordt als hulp.Begeleiding bij de Kunstsmederij voldoet aan de volgende voorwaarden:


* De begeleider heeft voldoende kennis van begeleiden en speelt in op uw hulpvraag

de begeleider heeft door (bij)scholing voldoende kennis van uw specifieke diagnose of probleem.

* De begeleider ondersteunt, denkt mee en biedt handvatten voor alledaagse uitdagingen.

* U kunt kiezen of u een man of vrouw als begeleider wilt.

* Alle begeleiding is op maat (passend voor u, en u ervaart het ook als passend).

* Begeleiding kan zowel individueel als in een groep plaatsvinden. Net wat het prettigst is voor u. 

* De Kunstsmederij werkt zowel bij u thuis als in de praktijkruimten. Ook gaan de begeleiders indien dat nodig is en u dat wenst, mee naar instanties.De Kunstsmederij heeft specifieke kennis van psychiatrische problematiek, LVG problematiek en diagnoses binnen het autisme spectrum.