Advies: Helder, Analytisch en to the point

 


  


De Kunstsmederij biedt advies en uitvoering op maatschappelijk gebied voor gemeenten, organisaties en andere actoren binnen het sociaal domein.  

Wij leveren helder en uitvoerbaar advies gericht op duurzame oplossingen en verandering bij (complexe) sociale problemen.  Dit advies wordt geleverd door op masterniveau opgeleide werkers. Advies van De Kunstsmederij betekent dat u een partner vindt doe: luistert, dialoog aangaat, meehelpt ,samen aan de slag gaat, helder analyseert en oplost.