De Kunstsmederij wil op vernieuwende wijze invulling geven aan de zorgtransitie. Dit willen we doen door levenskunst als basis te nemen voor het werken met jeugd en volwassenen met een hulpvraag die ambulant kan worden vormgegeven. En samen te werken vanuit een collectief met zelfstandige, ervaren professionals.

Levenskunst wordt door ons vertaald als: het werken naar een diep gevoelde verantwoordelijkheid over het eigen bestaan en het welslagen daarvan.
Daartoe wil De Kunstsmederij betrokken zijn bij mensen en de maatschappij.

Wij willen oprecht, toegankelijk en betrouwbaar zijn en samen met onze hulpvragers zoeken en vormgeven. Hulpverlening richt zich daarom bij De Kunstsmederij op competentieverhoging door ervarend leren (leren door doen).

Het uitgangspunt is daarbij: het vergroten van zelfregie en keuzevrijheid en het behouden van zelfredzaamheid voor de mensen die onze hulp inroepen.

De Kunstsmederij? 

De hoofdlokatie van De Kunstsmederij is gevestigd in een oude dorpssmederij uit 1778.
De naam De Kunstsmederij is daarnaast gekozen omdat smeden net als veranderen en omgaan met problemen, hard werken is.
Ijzer laat zich niet zomaar buigen, het heeft vuur nodig en menselijke kracht. 

Het formeren van het levenskunstwerk doen we door actief kiezen en in beweging komen. 
We noemen dat "hameren en smeden."
Dat vinden wij een mooie metafoor. Het leven is dynamisch, met name als er in dat leven sprake is van een situatie waarvoor hulp wordt gevraagd. Daarom willen we samen met onze hulpvrager "het ijzer smeden als het heet is."

Leven is een Kunst! Is de lijfspreuk van De Kunstsmederij. We werken ervaringsgericht met kunstzinnig media zoals beeldend vormen, spel, muziek en dynamische werkvormen gericht op het (her)vinden van levensgeluk binnen de hulpvraag of beperking. Daarom hebben we het binnen de Kunstsmederij over "levenskunst." 

Wij werken  samen met de hulpvrager aan de thema's: zijn, willen, kunnen en doen.Dat doen we aan de hand van de volgende vragen:
  • Wie ben je?
  • Wat kun je
  • Wat wil je en
  • Wat doe je?

De Professionals van De Kunstsmederij werken in een zelfstandige maatschap samen en zijn gericht op de zorgvrager. Wij willen doen wat nodig is, wanneer het nodig is en vooral: doen wat werkt.

Alle professionals hebben tenminste HBO niveau en zijn daarnaast getraind in ervaringsgericht werken. Dit betekent dat De Kunstsmederij valt onder de managementloze organisaties. Door onze hulpvragers wordt De Kunstsmederij beschouwd als zeer clientgericht. De werkwijzen van De Kunstsmederij zijn wetenschappenlijk onderbouwd. 
(De Kunstsmederij is daarbij een ISO 9001 gecertificeerde instelling met WTZI toelating.)


Kernwoorden zijn:
Samen
Present
CrEatief
T-shaped
Professioneel
Hands-on
Toegankelijk
Echt